Algemene Verkoopvoorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden

Boekingsvoorwaarden

Deze algemene reserveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere reservering in van de hotels van de Société Européenne d'Hôtellerie (SEH) die tot stand is gekomen via de websites www.inter-hotel.com, www.ptitdej-hotel.com, www.qualys-hotel.com, www.relaisdusilence.com en www.seh-hotels.com, voor individuele gasten (uitgezonderd groepsreserveringen). Deze voorwaarden maken integraal deel uit van het contract. De aanbiedingen en algemene voorwaarden die worden vermeld zijn geldig op de dag van raadpleging. De aanbiedingen en algemene voorwaarden worden periodiek bijgewerkt, maar iedere gemaakte reservering zal op de datum van het verblijf worden gehonoreerd volgens de gespecificeerde voorwaarden. 

Bij iedere boeking ontvangt u een bevestigingsnummer, dat u nodig heeft als u uw reservering wilt wijzigen of annuleren en bij ieder contact met SEH of het hotel.
 
U kunt tot de dag van aankomst reserveren via de websites www.inter-hotel.com, www.ptitdej-hotel.com, www.qualys-hotel.com, www.relaisdusilence.com en www.seh-hotels.com. Vanaf het moment dat wij de tarieven en de beschikbaarheid bekend hebben gemaakt, gelden er geen beperkingen wat betreft het vooraf reserveren (uitgezonderd speciale aanbiedingen die binnen een minimumtermijn moeten worden gereserveerd).

U kunt ook contact opnemen met onze reserveringscentrale via het volgende telefoonnummer: 0826 10 39 09 (€ 0,15 incl. btw/minuut) vanuit Frankrijk of + 33 1 70 23 81 63 vanuit alle andere landen. Als u laat of op de avond zelf reserveert, kunt u het beste via onze telefonische reserveringscentrale boeken, die het hotel in kwestie kan informeren over de late reservering, of rechtstreeks naar het hotel te bellen. 

De kamerverhuur loopt over het algemeen vanaf 14.00 uur op de dag van aankomst tot 12.00 uur op de dag van vertrek. Wij raden u echter aan om op het moment van reserveren de aankomst- en vertrektijden te controleren, daar deze niet voor alle hotels gelijk zijn. 

Als u een kamer heeft geboekt, blijft deze kamer voor u gereserveerd, ongeacht uw aankomsttijd. Bij aankomst na 20.00 uur* verzoeken wij u echter om telefonisch contact op te nemen met het hotel, zodat men u indien nodig de toegangscode van het hotel kan verstrekken en om het hotel te informeren over uw late aankomst, zodat het hotel de benodigde maatregelen kan nemen. Indien u het hotel niet van tevoren


PRIJSWEERGAVE

Alle prijzen worden uitgedrukt in Euro (€), uitgezonderd voor de hotels in Zwitserland waar de prijzen worden uitgedrukt in Zwitserse Franken (CHF). De prijzen zijn altijd inclusief btw. Voor sommige diensten geldt een toeslag. De tarieven kunnen onderhevig zijn aan eventuele wijzigingen, de SEH United Hoteliers en de hotelhouders die de firma vertegenwoordigt kunnen hier in geen enkel geval aansprakelijk voor worden gesteld. In sommige steden wordt de aangekondigde prijs verhoogd met een toeristenbelasting die ter plekke betaald dient te worden. De toeristenbelasting staat duidelijk vermeld op uw reserveringsbevestiging. 


BETAALMIDDELEN

De geaccepteerde bankkaarten zijn (afhankelijk van de hotels): VISA-card, Mastercard, Diners Club en American Express. De creditcard is nodig om uw boeking te garanderen. De kaart zal niet online worden gedebiteerd, uitgezonderd in de hieronder vermelde gevallen. Het totaalbedrag van uw verblijf dient direct aan het hotel te worden voldaan. 

Voor de merken INTER-HOTEL, P'tit Dej-HOTEL, Qualys-HOTEL en Relais du Silence wordt de creditcard direct gedebiteerd in de volgende gevallen:

  • Als de reservering een aanbieding betreft die direct vooruit moet worden betaald (bijvoorbeeld aanbiedingen die niet kunnen worden gewijzigd of geannuleerd). In dat geval is het gedebiteerde bedrag gelijk aan het totaalbedrag van het verblijf.

In alle andere gevallen betaalt u uw verblijf direct aan het hotel. Deze informatie staat duidelijk vermeld op het bevestigingsformulier van uw reservering.
Ook al is het bedrag voor het verblijf al bij de boeking gedebiteerd, sommige heffingen, diensten of extra services dienen mogelijk alsnog ter plekke te worden betaald. Het bedrag dat op het moment van reserveren wordt gedebiteerd omvat uitsluitend de diensten die op het moment van reserveren verschuldigd zijn (sommige opties kunnen worden gereserveerd, maar kunnen alleen in het hotel zelf worden betaald). De toeristenbelasting kan altijd alleen in het hotel worden betaald. 

SEH United Hoteliers en/of het hotel behoud(t)(en) zich het recht voor om uw reservering als geannuleerd te beschouwen indien de gegevens van uw bankkaart die als betaalgarantie of voor betaling dient, niet bruikbaar blijken. In dat geval behoud(t)(en) SEH United Hoteliers en/of het hotel zich het recht voor om schadevergoeding te eisen.


BORG OF AANBETALING

Sommige hotels, met name de hotels van het merk Relais du Silence en sommige hotels in toeristische gebieden, kunnen u op het moment van reserveren vragen om een aanbetaling of een borgsom, naast de creditcard die dient ter garantie. De reserveringscentrale bemiddelt niet bij deze speciale voorwaarden, de transactie dient door het hotel en de klant te worden afgehandeld. Het hotel dient het bedrag en de voorwaarden voor deze aanbetaling duidelijk aan de klant uit te leggen en de klant moet hiermee akkoord gaan voordat er een transactie plaatsvindt. Deze mededelingen mogen uitsluitend schriftelijk worden gedaan. Indien er sprake is van een betaalde borg of vooruitbetaling, wordt de reservering pas definitief nadat deze betaling daadwerkelijk door de hotelhouder is ontvangen. Het openstaande bedrag van de reservering wordt ter plekke rechtstreeks aan de hotelhouder betaald.


BEVEILIGD RESERVERINGSSYSTEEM SSL

Om de veiligheid van uw online betalingen te garanderen, maakt de SEH United Hoteliers gebruik van het beveiligde betalingssysteem SSL (Secure Socket Layer), waarmee al uw gevoelige informatie doeltreffend wordt beveiligd. Het veiligheidsprotocol van SSL garandeert u dat de gegevens die via uw browser naar de webserver worden verstuurd, vertrouwelijk worden behandeld, dankzij een encryptiesysteem dat de gegevens versleutelt op het moment dat ze worden ingevoerd, tot het moment waarop uw reservering wordt bevestigd.

Alle gegevens die naar onze server worden verstuurd, worden via SSL versleuteld. Ze worden dus gecodeerd en beschermd tegen verspreiding aan derden.
 U kunt de beveiligde zones op onze site makkelijk herkennen aan het hangslotje dat onder in uw browser verschijnt. Het url-adres van de SEH United Hoteliers begint dan met https://, de 's' staat hier voor "secured".


KLACHTEN

Alle klachten in verband met een reservering of een verblijf in een hotel van SEH United Hoteliers dienen schriftelijk per aangetekende brief te worden verzonden naar de SEH United Hoteliers binnen een termijn van 15 dagen na het einde van de reis waarop de klacht betrekking heeft.


DIENSTEN

Hoewel alle activiteiten die in de beschrijvingen worden genoemd door onze hotelhouders aan ons zijn bevestigd en wij deze dienovereenkomstig en te goeder trouw hebben gepubliceerd, kan het voorkomen dat deze activiteiten en andere diensten om redenen die buiten onze macht liggen, opgeschort of opgeheven zijn zonder dat wij hiervan op de hoogte zijn gesteld.


OVERMACHT

Onder overmacht verstaat de SEH United Hoteliers iedere gebeurtenis buiten de wil van de partijen om die tegelijkertijd niet te voorzien en onoverkomelijk is en die hetzij de klant, hetzij de reizigers, hetzij het agentschap of de dienstverleners betrokken bij de totstandkoming van de reis, verhinderen om een deel van de in het contract vastgestelde verplichtingen uit te voeren. Dit is met name het geval bij stakingen in het vervoer, van het hotelpersoneel of in geval van een opstand, oproer of enig verbod dat door de lokale of nationale overheid wordt uitgevaardigd. Er is uitdrukkelijk overeengekomen dat in geval van overmacht beide partijen van hun wederzijdse verplichtingen worden ontheven. Tegelijkertijd is iedere partij verantwoordelijk voor de kosten die voor zijn rekening komen en die voortvloeien uit de overmacht: dientengevolge zijn de reizigers geheel aansprakelijk voor de eventuele extra kosten die uit hoofde van overmacht worden gemaakt om de reis te kunnen vervolgen.


WET PERSOONSGEGEVENS

Krachtens de bepalingen van de Franse wet persoonsgegevens 78-17 "Informatique et Libertés", worden de klanten ge‹nformeerd dat hun bestelling op naam wordt verwerkt met een geautomatiseerd systeem. Om gebruik te maken van uw wettelijk recht op inzage en wijziging kunt u zich wenden tot de SEH United Hoteliers via het hoofdkantoor: 100, rue Petit - 75019 Parijs - Frankrijk.


Herroepingsrecht

We herinneren de klant eraan dat hij op grond van artikel L. 121-21-8 12° van de Code de la Consommation (Wetboek voor Consumentenrecht), geen herroepingsrecht heeft als bedoeld in artikel L. 121-21 van de Code de la Consommation. De bepalingen inzake annulering en/of wijziging van de reservering zijn vastgelegd in de Verkoopvoorwaarden van het geboekte tarief.


VERZENDING VAN DE RESERVERINGSBEVESTIGING

Bij iedere reservering via de websites www.inter-hotel.com, www.ptitdej-hotel.com, www.qualys-hotel.com, www.relaisdusilence.com en www.seh-hotels.com, ontvangt u een bevestigingsmail met uw reserveringsnummer. De mail wordt verzonden naar het e-mailadres dat u op het moment van reserveren heeft opgegeven. U dient dan ook te controleren of u deze e-mail heeft ontvangen en, indien dit niet het geval is, contact met ons op te nemen. 


EEN RESERVERING WIJZIGEN

Het is toegestaan om een reservering te wijzigen (wijziging van de verblijfsdata, namen, aantal personen, type of aantal kamers, enz.), met uitzondering van de tarieven met de vermelding "niet-wijzigbaar". Voor wijzigingen gelden dezelfde termijnen als voor annuleringen (cf. alinea "reserverings- en annuleringsvoorwaarden") indien de wijziging betrekking heeft op de annulering van een aantal overnachtingen van de boeking. In een dergelijk geval gelden de regels die betrekking hebben op het annuleren van een reservering.   

Voor iedere wijziging verzoeken wij u om tijdens kantooruren per mail contact met ons op te nemen via support@seh-hotels.com of telefonisch via onze reserveringscentrale, te bereiken op nummer: 0826 10 39 09 (? 0,15 incl. btw/minuut) vanuit Frankrijk (+ 33 1 70 23 81 63 vanuit het buitenland) of per fax via 01 42 06 25 52 (vanuit Frankrijk) of +33 1 42 06 25 52 (vanuit het buitenland). Houd uw reserveringsnummer binnen handbereik. Openingstijden van de reserveringscentrale: van maandag tot vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 8.00 tot 12.00 uur. 

U kunt uw reservering ook online wijzigen door naar de website te surfen waar u heeft gereserveerd. U heeft hiervoor uw het nummer van uw reserveringsbevestiging nodig. 


EEN RESERVERING ANNULEREN

Om een reservering te annuleren volgt u onderstaande stappen: 

  • In geval van een reservering waarbij de creditcard niet is gedebiteerd

Voor iedere annulering van een boeking verzoeken wij u om op kantoortijden contact met ons op te nemen per mail via reservation@seh-hotels.com of telefonisch via onze reserveringscentrale, bereikbaar via: 0826 10 39 09 (€ 0,15 incl. btw/minuut) vanuit Frankrijk (+ 33 1 70 23 81 63 vanuit het buitenland) of per fax via 01 42 06 25 52 (vanuit Frankrijk) of +33 1 42 06 25 52 (vanuit het buitenland). Houd uw reserveringsnummer binnen handbereik. Openingstijden van de reserveringscentrale:
Van maandag tot vrijdag van 08.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 08.00 tot 12.00 uur. 

U kunt uw reservering ook online wijzigen door naar de website te surfen waar u heeft gereserveerd. U heeft hiervoor uw het nummer van uw reserveringsbevestiging nodig. 

  • In geval van een reservering waarbij de creditcard online is gedebiteerd

De te volgen procedure is identiek, maar wij verzoeken u om in ieder geval een e-mail te sturen naar reservation@seh-hotels.com (zelfs als u telefonisch annuleert), zodat de bevoegde afdeling zo nodig het bedrag kan crediteren.

  • Buiten de openingstijden van de reserveringscentrale

U kunt uw reservering rechtstreeks bij het hotel annuleren, per mail of per telefoon (u vindt deze informatie op de reserveringsbevestiging of op de website waar u heeft geboekt).  Zodra u heeft geannuleerd, verzoeken wij u om een e-mail te sturen naar support@seh-hotels.com, zodat het reserveringsteam de annulering op de juiste wijze kan afhandelen zodra het kantoor weer open gaat en zo nodig het bedrag kan crediteren. 

In geval van een geschil over de annuleringsdatum, is dit voor ons en u een schriftelijk en rechtsgeldig bewijs (bijvoorbeeld een bewijs van verzending per mail, met vermelding van de datum en het tijdstip). 


ANNULERINGSVOORWAARDEN VOOR RESERVERINGEN

Als u uw reservering annuleert, hanteren wij onze annuleringsvoorwaarden, te weten: 

Voor de hotels P'tit Dej-HOTEL, Qualys-HOTEL en INTER-HOTEL

Bij een verblijf van minder dan 4 overnachtingen kan er 12.00 uur ('s middags) op de dag van aankomst kosteloos worden geannuleerd. Voor iedere annulering na 12.00 uur ('s middags) zullen kosten ter hoogte van het bedrag van de eerste overnachting in rekening worden gebracht. 

Bij een verblijf van meer dan 4 overnachtingen 

kan er tot 24 uur (1 dag) voor de dag van aankomst kosteloos worden geannuleerd. Voor iedere annulering na deze termijn zullen kosten ter hoogte van het bedrag van de eerste overnachting in rekening worden gebracht. 

Voor de hotels van het merk Relais du Silence

Bij een verblijf van minder dan 4 overnachtingen 

kan er tot 48 uur (twee dagen) voor de dag van aankomst kosteloos worden geannuleerd. Voor iedere annulering na deze termijn zullen kosten ter hoogte van het bedrag van de eerste overnachting in rekening worden gebracht. 

Bij een verblijf van meer dan 4 overnachtingen

kan er tot 72 uur (drie dagen) voor de dag van aankomst kosteloos worden geannuleerd. Voor iedere annulering na deze termijn zullen kosten ter hoogte van 50% van het bedrag van het verblijf in rekening worden gebracht. 

Voor reserveringen die door een borgsom of vooruitbetaling zijn gegarandeerd, geldt dat, ongeacht de annuleringstermijn, de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het bedrag dat door de klant is betaald, aan het oordeel van de hotelhouder wordt overgelaten. Het hotel heeft de klant hierover vooraf ge‹nformeerd.


FACTURERING IN GEVAL VAN LATE ANNULERING OF NO-SHOW

In geval van late annulering (na de kosteloze annuleringstermijn) of no-show, kan de hotelhouder de bankkaart debiteren die u als reserveringsgarantie heeft verstrekt. Wij kunnen u op aanvraag een factuur sturen. Als het hotel niet in staat is om de kaart te debiteren, kan SEH United Hoteliers dit doen voor rekening van het hotel. Indien het hotel en SEH United Hoteliers de kaart niet kunnen debiteren, zullen wij contact met u opnemen zodat u de gegevens van een andere kaart kunt verstrekken of ons een betaling per cheque kunt sturen. 

In geval van overmacht kan de hotelhouder besluiten om geen rekening te houden met de vereiste termijn voor kosteloos wijzigingen en annuleren. Hij kan besluiten om geen boete in rekening te brengen. In dit geval is de hotelhouder gemachtigd om de klant om een bewijs te verzoeken waaruit blijkt dat er sprake is van overmacht. De SEH United Hoteliers bemiddelt niet in deze beslissingen, waartoe alleen de hotelhouder gemachtigd is. 
 
Ik bevestig dat ik de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden heb gelezen voordat ik mijn reservering heb gemaakt. Dientengevolge ga ik door te reserveren geheel akkoord met de algemene verkoopvoorwaarden van de Société Européenne d'Hôtellerie (SEH) en accepteer ik zonder voorbehoud al hun bepalingen.

Deze website gebruikt cookies waarmee we advertenties kunnen laten zien die aansluiten op uw interesses, het aantal bezoekers kan worden geteld, en content kan worden gedeeld op social media. (Meer)
OK

U zult met plezier trouw blijven !

Over in Europa beloont de Accent-kaart uw trouw in de 550 hotels van onze 4 merken.

Wij zoeken de beschikbare prijzen.
Gelieve enkele seconden te wachten.